Utmaningen – villkor och kontakt

Johan Svensson presenterar påståenden om lagstridig rättstillämpning. Den som motbevisar mig får 100 000 kronor per motbevisat påstående eller sammanlagt mer än EN MILJON kronor, om alla påståenden i Utmaningen motbevisas.