Christopher Jarnvall på Nyhetsbyrån Nota Bene har den 18 oktober 2020 inlett sin publicering av mina granskande reportage om den undersökande journalistiken i Sverige.

Del 1 – “Uppdrag granskning: ‘Noggranna, rättvisa, modiga?'” (Nyhetsbyrån NB 2020-10-18):

“Johan Svensson kommer i en serie om sex delar att granska den undersökande journalistiken i Sverige och börjar med SVT:s Uppdrag granskning. Lever redaktionen upp till sitt uppdrag att synliggöra missförhållanden, maktmissbruk och att utkräva ansvar för detta? Eller finns det frågor som är för stora för att granska och makthavare som därför aldrig ställs till svars?”

Utgångspunkten för granskningen är de tips som Johan Svensson mejlade till Uppdrag gransknings redaktion under åren 2017 till 2019. Detta för att kunna avgöra om Uppdrag granskning förtjänar tittarnas förtroende genom att vara ”noggranna, rättvisa och modiga”.

Del 2 – “Den granskande journalistikens moment 22” (Nyhetsbyrån NB 2020-10-20):

“Hur kommer det sig att även fristående journalister som anser sig vara oberoende och sakna lojalitetsplikt mot både staten och de traditionella medierna ändå inte kan granska dessa? Det frågar sig juristen Johan Svensson i sin andra artikel i serien om granskande journalistik.”

Del 3 – “Finns det ett demokratiskt samtal i Sverige – och vem begränsar det?” (Nyhetsbyrån NB 2020-10-23):

“Finns det ett demokratiskt samtal i Sverige och vem eller vilka hotar i så fall detta? Det frågar sig juristen Johan Svensson – här i sin tredje artikel i en serie, som NB Nyhetsbyrån publicerar.”

Del 4 – “Är kostnaden för rättsväsendet kopplad till migrationen rimlig?” (Nyhetsbyrån NB 2020-10-27):

“Vad kostar egentligen rättvisan den svenska staten? Och vad har vi egentligen råd med? Är kostnaden för rättsväsendet kopplad till migrationen rimlig för svenska skattebetalare? De frågorna ställer juristen Johan Svensson.”

Del 5 – “Aftonbladets rättspolitiska granskning är falsk” (Nyhetsbyrån NB 2020-10-31):

“Kan traditionella media som Aftonbladet okritiskt hylla statens rättspolitik – och samtidigt vara trovärdiga i sin kritiska granskning av densamma? Den frågan ställer juristen och debattören Johan Svensson i den femte delen i sin mediegranskning.” 

Del 6 – “Vem förlorar på en granskning av rättsstaten?” (Nyhetsbyrån NB 2020-11-02):

“Är Sverige en rättsstat och vem eller vilka är det i så fall som skulle förlora på en granskning av rättsstaten? Den frågar ställer juristen Johan Svensson, som har skrivit en serie artiklar kring ämnet för NB Nyhetsbyrån, i denna sjätte och sista del.”

Johan Svensson