Christopher Jarnvall har i dag på morgonen publicerat min fjärde text på Nyhetsbyrån Nota Bene.

På nyhetsbyråns sida i Facebook, “NB Nyhetsbyrån”, presenterade Christopher Jarnvall texten “Anne Rambergs och Advokatsamfundets egen ‘sharia-dom’” (2020-08-31) så här:

“Vox Populi:
Juristen och debattören Johan Svensson skriver då och då i NB Nyhetsbyrån om uppseendeväckande juridiska fall. Här presenterar han ytterligare ett med Advokatsamfundet och Anne Ramberg inblandade.”

Den här gången skriver jag om Solna tingsrätts “shariadom” från 2018, där en tilltalad frikändes från misshandel eftersom att två nämndemän ansåg att han kom från en bättre familj än den kvinnliga målsäganden.

Jag uppmärksammar sen ett beslut i Advokatsamfundets disciplinnämnd där en advokat tycks undgå kritik på grund av att han har en högre social eller rättslig status än anmälaren:

“Disciplinnämndens beslut att inte lämna någon kritik mot advokaten i beslutet 2018-09-20, trots att det fanns objektiv bevisning för att han hade brutit mot en absolut regel, berodde i bästa fall att anmälaren ansågs ha en lägre social eller rättslig status än honom. I värsta fall var det ett medvetet åsidosättande av en rättslig regel.

Det bör här nämnas att Disciplinnämnden själva ser allvarligt på fall där advokater inte efterkommer Advokatsamfundets förelägganden. Detta framgår nämligen av det i media uppmärksammade disciplinärendet 18/0405 mot advokaten Elisabeth Massi Fritz.

Nämnden ansåg där att advokat Elisabeth Massi Fritz allvarligt hade åsidosatt god advokatsed gällde innehållet i de biträdande juristernas anställningsavtal, men även för att hon under handläggningen inte hade efterkommit Advokatsamfundets förelägganden (se ”Disciplinnämndens verksamhet 2018”, s. 11-12).

Advokat Elisabeth Massi Fritz tilldelades därför 2018-08-27 en varning som förenades med den högsta straffavgiften på 50 000 kronor. Fyra ledamöter samt den dåvarande generalsekreteraren, Anne Ramberg, var dock skiljaktiga och ansåg istället att hon skulle uteslutas ur Advokatsamfundet.”

Den som vill läsa den längre texten “Anne Ramberg och Advokatsamfundets egen ‘sharia-dom'” (2020-09-03) kan läsa den här. Denna innehåller bonusmaterial och bilder av beslut och domar från Advokatsamfundet disciplinnämnd samt Högsta domstolen.

Johan Svensson