Christopher Jarnvall har i dag publicerat min tredje text, “Anne Ramberg asylaktivism – för att öka advokaternas intäkter” (2020-08-23), på Nyhetsbyrån Nota Bene.

På nyhetsbyråns sida i Facebook, “NB Nyhetsbyrån”, presenterades texten så här:

“Vox Populi:
Juristen och debattören Johan Svensson är numera en återkommande skribent vid NB Nyhetsbyrån. Han skriver om Advokatsamfundets f d generalsekreterare Anne Ramberg, i dagarna aktuell för en kritiserad intervju i Aftonbladet, och hennes asylaktivism – som syftade till välbetalda uppdrag för Sveriges advokater. På skattebetalarnas bekostnad.”

Jag berättar den här gången om anledningen till att jag tog kontakt med Anne Ramberg och vad hon svarade:

När jag tar kontakt med Anne Ramberg 2017-11-19 med anledning av hennes artikel “Om #metoo och familjen Flinta” (Tidningen Advokaten nr 8 2017), där hon skriver om vad som kännetecknar ett rättssamhälle, så får jag veta att Advokatsamfundet inte har möjlighet att åta sig eller förmedla uppdrag för min räkning mot full betalning. Detta trots att jag enligt henne hade en ovillkorlig rätt till “skydd mot statens maktutövning och en rättstillämpning som inte är godtycklig”.

Att jag ställde frågan till Anne Ramberg berodde på att jag hade “vänt mig till tio olika advokatbyråer och samtliga har tackat nej till att företräda mig och att “inte heller medierna eller de största rättsliga samhällsdebattörerna vill åta sig uppgiften att granska detta”.

Den som vill läsa den längre texten om Anne Ramberg, mejlet till henne och svaret på detta kan läsa inlägget “Anne Rambergs rättsstatsprinciper” (2020-08-23).

Johan Svensson