Christopher Jarnvall, utgivare på Nyhetsbyrån Nota Bene, har i dag publicerat min text “Rättstatens principer blir sällan mer än vackra, tomma ord” (2020-07-24).

På sidan “NB Nyhetsbyrån” i Facebook samma datum presenteras texten så här under avdelningen “Vox Populi”(Folkets röst):

“Johan Svensson har studerat rättsvetenskap vid Umeå universitet och driver själv ärenden. Han ifrågasätter delar av den svenska rättsstaten och kritiserar bl a Brottsofferjouren Sverige för att vara mer medialt intresserad än resultatinriktad. Han ifrågasätter även resultatet av de senaste EU-förhandlingarna kring Corona-stödet.”

I texten kommenterar jag EU:s kompromissavtal om en ny långtidsbudget och ett krisstöd till de länder som har drabbats hårdast av Corona ur ett rättssäkerhetsperspektiv:

Ungerns Viktor Orbán har till och med kommit att utropa sig som segrare, vilket enligt Expressens ledarredaktion ”bådar illa” men konstaterar samtidigt att ”om inte EU lyckas upprätthålla fri- och rättigheter för medborgarna i medlemsländerna – vad har den för existensberättigande då?”. (”EU-paketet oaptitligt, men vi får tugga i oss”, Expressen 2020-07-21).

Motsvarande fråga kan därför ställas om dagens svenska rättsstat – vad har den för existensberättigande när den inte vill garantera alla dess medborgare rätten till en rättvis rättegång, utan tvärtom tillåts kränka denna rättighet genom summariska avslag och avvisningar på systemnivå?

Den ursprungliga texten, inlägget “Varför påstår Sven-Erik Alhem att rättsstaten Sverige är hotad när han vet att den aldrig existerat?” (2020-07-16), finns sedan tidigare publicerad på Orättsstaten.se.

Sidan uppdaterad 2020-07-25.