Bild: Thinkstock.

UTMANINGEN

Kan du visa att jag har fel när jag gör gällande att staten har gjort sig skyldig till grova fel i rättstillämpningen i ett visst ärende eller mål?

I så fall kan du få 100 000 kr!

Du får sen välja om du vill behålla pengarna för egen del eller om du hellre vill att jag skänker dem till valfritt välgörande ändamål!

För mer om villkoren för detta, se rubriken “Utmaningen” ovan.

Jag börjar med att presentera fyra utmaningar i fallet Sienna:

Utmaning 1 – “Nämnden för brottsskadeersättnings avslagsbeslut 2018-06-04”

Utmaning 2 – “Justitiekanslerns avslagsbeslut 2019-05-29”


Utmaning 3 – “Brottsoffermyndighetens avslagsbeslut 2019-08-30”

Utmaning 4 – “Nämnden för brottsskadeersättnings omprövningsbeslut 2020-06-01”

Därefter avser jag att lägga ut ytterligare mellan fyra och åtta utmaningar i Siennas fall och i andra fall.

Den totala summan för utmaningarna kan alltså att komma att ligga mellan 800 000 kronor och 1 200 000 kronor.


Sidan uppdaterad 2020-07-12.