Öppet brev till Sveriges vice statsminister Ebba Busch (KD) – med obesvarade frågor om systemfelen inom den svenska rättsstaten

Inlägg #31: Johan Svensson berättar om frågorna om vad man gör som enskild när staten är brottslingen, som han ställde till Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch och Andreas Carlsson, partiets rättspolitiska talesperson, efter ett valmöte i Umeå den 2 maj 2022.

Idag är Ebba Busch (Kd), utöver energi- och näringsminister, även Sveriges vice statsminister. Andreas Carlsson (Kd) är samtidigt bostadsminister i den regering som tillträdde efter valet i september 2022.

Det Johan Svensson ville veta var hur Ebba Busch (KD) ser på det faktum att svenska myndigheter och domstolar idag systematiskt åsidosätter vad som gäller enligt lag i beslut och domar. Frågan var dock antagligen för stor, så då fick Andreas Carlsson (KD) fick ta över den.

Något svar hann Johan Svensson inte få efter valmötet, så han mejlade Ebba Busch (KD och Andreas Carlsson (KD) en kort bakgrund två dagar senare och erbjöd sig då också att komma till Stockholm för att föreläsa i ämnet.

Idag är det ett halvår sedan han lovades återkoppling i ett autosvar från Kristdemokraternas kansli. I detta svar uppges det att det kunde ta lite längre tid än vanligt att få svar, eftersom att det under ett valår inkommer fler förfrågningar än vanligt.

Nu när valrörelsen är över och regeringsbildningen är klar, så är frågan om Ebba Busch (KD) och Andreas Carlsson (KD) kommer att ha tid att besvara mina frågor under de kommande fyra åren, eller om de under mandatperioden kommer att anse sig vara för upptagna med att administrera den svenska orättsstaten för att göra det (se slutsatserna i “Orättsstatens administratörer – därför är Sverige ingen rättsstat”, 2021-03-16)?

För vid valet av det senare alternativet skulle det slå fast en av Johan Svenssons principiellt viktigaste slutsatser om de nuvarande regeringspartierna M, KD och L samt stödpartiet till dessa, SD, i blogginlägget “En rättspolitisk opposition utan oppositionella” (2021-04-30). Denna slutsats är att det faktiskt inte finns några riksdagspartier som vill uppmärksamma eller åtgärda systemfelen inom den svenska rättsstaten.

Läs mer

Epoch Times: “Kritiken mot socialtjänsten som regeringen blundar för” (2022-07-28)

Inlägg # 29: Johan Svensson är en av medförfattarna till “Debatt: Kritiken mot socialtjänsten som regeringen blundar för” (Epoch Times Sverige 2022-07-28).

Temat för debattartikeln är omhändertagande av barn och den är skriven tillsammans med bland annat Susanne Säfström-Markebjer, ordförande i gruppen B.A.R.N. (Barnets bästa. Alltid. Rättssäkerhet. Nu.).

Läs mer

Miljömagasinet: “M och S använder utsatta barn som brickor i sitt politiska spel” (2022-07-22)

Inlägg # 28: Johan Svensson är på nytt medförfattare till en text som han skrivit tillsammans med bland annat Susanne Säfström-Markebjer, ordförande i gruppen B.A.R.N. (Barnets bästa. Alltid. Rättssäkerhet. Nu.).

Den här gången är det en redigerad version av debattartikeln “M och S använder utsatta barn som brickor  i sitt politiska spel” (Miljömagasinet nr 29, 2022-07-22, s. 14).

Läs mer

Epoch Times: “M och S använder samhällets utsatta barn som brickor i sitt politiska spel” (2022-06-17)

Inlägg # 27: Johan Svensson är medförfattare till texten “Debatt: M och S använder samhällets utsatta barn som brickor i sitt politiska spel” (Epoch Times Sverige 2022-06-17).

Detta är en text som Johan Svensson kom att skriva tillsammans med bland annat Susanne Säfström-Markebjer, ordförande i gruppen B.A.R.N. (Barnets bästa. Alltid. Rättssäkerhet. Nu.).

Så här presenterar Epoch Times Sverige texten den 17 juni 2022:

“Varken Moderaterna eller Socialdemokraterna tar upp det egentliga problemet med ‘Lex Lilla hjärtat’, nämligen att socialtjänsten både behöver använda och följa rådande lagstiftning. I stället använder både Moderaterna och Socialdemokraterna det massmediala utrymmet för att käbbla och samla poäng inför stundande valrörelse. Det hävdar en rad experter på området.”

Läs mer

Högsta domstolen fastställer Lex Appelvik i Rönnäs-fallet

Inlägg # 26: Johan Svensson granskar Högsta domstolens avslag den 1 mars 2022 på Lars Appelviks andra resningsansökan i det så kallade Rönnäs-fallet.

Genom avslaget slår nämligen Högsta domstolen fast en ny rättspraxis, Lex Appelvik, som innebär att rättsstaten Sverige anser att de som är dömda för grova brott i Sverige ska fortsätta vara det, oavsett om de är skyldiga eller oskyldiga.

Det innebär även att Högsta domstolen inte längre bryr sig om att upprätthålla eller ens putsa rättsstaten Sveriges alltmer nedsolkade fasad.

Enligt Johan Svensson borde därför fler nu våga gå ut och öppet anklaga höga företrädare för staten och rättsstaten för fel och försummelser i myndighetsutövningen.

Detta då både Kjell-Olof Feldts (S) och Johan Svenssons erfarenheter av sådana utpekanden är att ingen ändå vågar bemöta dessa i offentligheten.

För ingen vill nämligen riskera att systemfelen kommer till allmänhetens kännedom, då det skulle bli slutet för den vänskapskorruption som är grunden för den svenska orättsstaten.

Läs mer
Läser in

Lämna ditt stöd


Du får gärna stödja mitt arbete för brottsoffer!

Använd i så fall formuläret på sidan KONTAKT för att lämna förslag på hur ett sådant stöd eller samarbete skulle kunna se ut. 

Arkiv

Följ mig

PRENUMERERA PÅ BLOGGEN